Fonlarımız

Phillip Portföy olarak hedefimiz; farklı risk algısı ve getiri beklentisindeki müşterilerimizi, sürdürülebilir performans, şeffaf, dürüst, mevzuata uyumlu olarak tecrübeli ekibimizle memnun etmektir.

 

PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.

Phillip Portföy Para Piyasası Fonu

Fon Adı

Fon Kodu

Para Birimi

Fon Fiyatı

Fon Büyüklük

Para Piyasası Fonu

PJL

TL

1,636531

208.525.131

                                                                                      

 

PERFORMANS RAPORLARI

 

FİNANSAL RAPORLAR

 

 

 

PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fonun toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları yatırım yapılan fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilen fon türüdür.

 

 

Phillip Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Adı

Fon Kodu

Para Birimi

Fon Fiyatı

Fon Büyüklük

Hisse Senedi Fonu

PPB

TL

5,070200

27.398.289

                                                                                              

 

PERFORMANS RAPORLARI

 

FİNANSAL RAPORLAR

 

 

 

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİNCİ SERBEST FON

Nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon türüdür. Fon portföyüne yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.  Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i oranında bulundurulabilir.

 

Phillip Portföy Birinci Serbest Fon

Fon Adı

Fon Kodu

Para Birimi

Fon Fiyatı

Fon Büyüklük

Serbest Fon

PPS

TL

1,357829

42.727.731

 

                                     

 

PERFORMANS RAPORLARI

 

FİNANSAL RAPORLAR

 

 

PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

 

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur.

 

Phillip Portföy  Serbest ( Döviz) Fon

Fon Adı

Fon Kodu

Para Birimi

Fon Fiyatı

Fon Büyüklük

Serbest Fon

PPE

USD

1,052921

 

Serbest Fon

PPE

TL

30,40762

52.173.364

 

 

PERFORMANS RAPORLARI

 

 

FİNANSAL RAPORLAR